המפלגה הליברלית, ועדת הבחירות לועידה החמישית, פרוטוקולים וחוזרים

27.09.1979 - 03.04.1980

סימול התיק : ה 3 - 1/ 5/ 1

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

פרוטוקולים מישיבות ועדת הבחירות המרכזית בנושא ארגון הבחירות
לצירי המפלגה ולמוסדותיה.
חוזרים לסניפי המפלגה בנוגע לבחירות.