המפלגה הליברלית, הועידה הרביעית - מושב שני, פרוטוקול

20.02.1977 - 20.02.1977

סימול התיק : ה 3 - 1/ 4/ 2

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

פרוטוקול המושב השני של הועידה הרביעית בנושא קביעת הדרך
שלפיה יינתן ייצוג לאיזורים ולקבוצות מקצועיות במפלגה הליברלית.