המפלגה הליברלית, ישיבות המועצה הארצית, פרוטוקולים

14.01.1980 - 16.04.1985

סימול התיק : ה 3 - 2/ 2

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

פרוטוקולים מישיבות המועצה הארצית של המפלגה הליברלית בנושאים:
האיחוד עם תנועת חרות, הבחירות לכנסת, כינוס המרכז,
בחירת חברים לכנסת ולתפקידים במוסדות המפלגה, שינויים בתקנון,
הבחירות המוניציפליות, קיום ועידות המפלגה; דיונים וסקירות
בנושאים כלכליים, חברתיים, מדיניים ובטחוניים.