המפלגה הליברלית, ישיבות המועצה הארצית, פרוטוקולים

29.07.1971 - 08.03.1979

סימול התיק : ה 3 - 2/ 1

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

פרוטוקולים מישיבות המועצה הארצית של המפלגה הליברלית בנושאים:
בחירת חברים לתפקידים במוסדות המפלגה, שינויים בתקנון, מס חבר,
הבחירות המוניציפליות, ועידות המפלגה; דיונים וסקירות בנושאים
כלכליים, חברתיים, מדיניים ובטחוניים.