המפלגה הליברלית, הוועידה השלישית, פרוטוקולים, החלטות, וקטעי עיתונים

01.07.1971 - 14.07.1971

סימול התיק : ה 3 - 1/ 3

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

גזרי עתונות - עקרונות המפלגה, הועידה השלישית, והאיחוד עם
תנועת חרות.
כתבות על המפלגה הליברלית ברוסית, יידיש ואנגלית.
פרוטוקול ישיבת ועידת המפלגה הליברלית - בחירת חברים למוסדות
המפלגה, האיחוד עם הליכוד, השתתפות בממשלה, איגוד העובדים וגוף
מבקר במפלגה. כרוז הזמנה לוועידה.
חוזרים על החלטות הועידה בנוגע למדיניות בנושאים: איכות סביבה,
חוק וממשל, כלכלה ועבודה, מדיניות חוץ ובטחון ובנושאים ארגוניים.
רשימת החברים שנבחרו לנשיאות הועידה השלישית.
דברי ברכה שנשאו בטקס הפתיחה.