הסיעה בכנסת, חרות, הכנסת החמישית, פרוטוקולים מישיבות הסיעה, כתב-יד

02.01.1961 - 04.12.1961

סימול התיק : ה 2 - 2/ 5

שייך לארכיון: הסיעה בכנסת

תוכן

הצעות לסדר היום, דיון בפרשת 'עסק הביש' במצרים ופעילותו של
לוי אשכול בנושא, משפט אייכמן, עניינים פוליטיים כגון מו"מ
קואליציוני ומינוי מבקר המדינה, הצעות חוק של חברי הסיעה.