הסיעה בכנסת, חרות, הכנסת הרביעית, פרוטוקולים מישיבות הסיעה, כתב-יד

04.01.1960 - 13.12.1960

סימול התיק : ה 2 - 2/ 4

שייך לארכיון: הסיעה בכנסת

תוכן

הצעות לסדר היום, דיון בהצעות חוק, התפטרות הרמטכ"ל חיים לסקוב,
המחסור והתייקרות הירקות, מכס מכוניות, חוק ריכוז קרקעות, חוק
העיטורים.