הסיעה בכנסת, חרות, הסיעה המורשונית, פרוטוקולים וביוליטין

17.02.1949 - 07.03.1949

סימול התיק : ה 2 - 1/ 5

שייך לארכיון: הסיעה בכנסת

תוכן

פרוטוקולים מישיבות הסיעה המורשונית: ארגון הסיעה, שאלת הצלת
יהודי ערב, דיווחים מהוועדה המתמדת ומהכנסת, התנהגות הסיעה
בהצבעות אי-אמון בממשלה, תפקוד כאופוזיציה, מדיניות הסיעה בנושאי
חוץ, כלכלה ופנים.
נושאים הנידונים בביוליטין: סיעת תנועת החרות במושב הפתיחה של
הכנסת, גילוי דעת של תנועת החרות בענין הסכם שביתת הנשק עם
מצרים, פגישה עם הנשיא לגבי תפקידי האופוזיציה ומקומה במערכת
השלטון, מהות הממשלה ותפקידיה.