הסיעה בכנסת, חרות, הכנסת הראשונה, גילוי דעת ונאום

10.02.1949 - 17.03.1949

סימול התיק : ה 2 - 1/ 4

שייך לארכיון: הסיעה בכנסת

תוכן

דברי מנחם בגין על הממשלה- הרכב הממשלה, מדיניות החוץ, מדיניות
הפנים ומדיניות כלכלית. גילוי דעת של תנועת החרות על הסכם שביתת
הנשק עם מצרים ועל מדיניות החוץ של הממשלה.