הסיעה בכנסת, חרות, עמדת התנועה בענייני עליה, קליטה והתישבות, מכתב

05.01.1949 - 05.01.1949

סימול התיק : ה 2 - 1/ 3

שייך לארכיון: הסיעה בכנסת

תוכן

מכתב באנגלית אל הסוכנות היהודית, המפרט את עמדת תנועת החרות
ומטרותיה בנושאי עליה, קליטה והתישבות.