הסיעה בכנסת, חרות, חוק יסוד: זכויות האדם והאזרח

02.03.1949 - 02.03.1949

סימול התיק : ה 2 - 1/ 2

שייך לארכיון: הסיעה בכנסת

תוכן

הצעת חוק יסוד: זכויות האדם והאזרח (טיוטה בכתב יד ובהדפסה).