הסיעה בכנסת, חרות, כנסת ראשונה, הצעות חוק

01.01.1949 - 31.12.1950

סימול התיק : ה 2 - 1/ 1

שייך לארכיון: הסיעה בכנסת
סוג התאריך: משוער

תוכן

הצעת חוק ירושלים הבירה; הצעת חוק נגד התגייסות לצבא זר; הצעה
לחוקת יסוד למדינת ישראל.