תנועת החרות, פרוטוקול כנס-מפגש ראשי רשויות וראש סניפים בהשתתפות השר אריאל שרון

13.06.1999 - 13.06.1999

סימול התיק : ה 1 - 2/ 174

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק