תנועת החרות, פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת לקביעת נהלי הבחירה

31.12.1998 - 31.12.1998

סימול התיק : ה 1 - 2/ 173

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק