תנועת החרות, פרוטוקול ישיבת הוועדה המיוחדת לקביעת נהלי הבחירה

24.12.1998 - 24.12.1998

סימול התיק : ה 1 - 2/ 172

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק