תנועת החרות, תמליל ישיבת הועדה המיוחדת לקביעת נהלי בחירה

30.07.1998 - 30.07.1998

סימול התיק : ה 1 - 2/ 171

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק