תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת ועידת הליכוד השניה. מליאת הוועידה

09.11.1997 - 12.11.1997

סימול התיק : ה 1 - 2/ 170

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק