תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת הוועדה המדינית של הליכוד

02.10.1994 - 02.10.1994

סימול התיק : ה 1 - 2/ 169

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק