תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מרכז הליכוד

14.06.1999 - 14.06.1999

סימול התיק : ה 1 - 2/ 168

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק