תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מרכז הליכוד

27.05.1999 - 27.05.1999

סימול התיק : ה 1 - 2/ 167

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק