תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מרכז הליכוד

27.12.1998 - 27.12.1998

סימול התיק : ה 1 - 2/ 166

שייך לארכיון: תנועת החרות