תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מרכז הליכוד

28.10.1998 - 28.10.1998

סימול התיק : ה 1 - 2/ 165

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק