תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מרכז הליכוד

05.05.1998 - 05.05.1998

סימול התיק : ה 1 - 2/ 164

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק