תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מרכז הליכוד

02.03.1997 - 02.03.1997

סימול התיק : ה 1 - 2/ 163

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק