תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מרכז הליכוד

05.09.1996 - 05.09.1996

סימול התיק : ה 1 - 2/ 162

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק