תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מרכז הליכוד

19.03.1995 - 19.03.1995

סימול התיק : ה 1 - 2/ 161

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק