תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מרכז הליכוד

05.06.1995 - 05.06.1995

סימול התיק : ה 1 - 2/ 160

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק