תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מרכז הליכוד

10.02.1992 - 19.10.1993

סימול התיק : ה 1 - 2/ 159

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

תוכן

ישיבות ב:
10.2.1992
20.2.1992
19.10.1993