תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מזכירות הליכוד

03.05.1998 - 03.05.1998

סימול התיק : ה 1 - 2/ 158

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק