תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מזכירות הליכוד

26.03.1998 - 26.03.1998

סימול התיק : ה 1 - 2/ 157

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק