תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מזכירות הליכוד

13.02.1997 - 13.02.1997

סימול התיק : ה 1 - 2/ 156

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק