תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מזכירות הליכוד

28.05.1995 - 28.05.1995

סימול התיק : ה 1 - 2/ 155

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק