תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מזכירות הליכוד

09.03.1995 - 09.03.1995

סימול התיק : ה 1 - 2/ 154

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק