תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מזכירות הליכוד

23.02.1995 - 23.02.1995

סימול התיק : ה 1 - 2/ 153

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק