תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מזכירות הליכוד

15.12.1994 - 15.12.1994

סימול התיק : ה 1 - 2/ 152

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק