תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מזכירות הליכוד

14.07.1994 - 14.07.1994

סימול התיק : ה 1 - 2/ 151

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק