תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מזכירות הליכוד

23.06.1994 - 23.06.1994

סימול התיק : ה 1 - 2/ 150

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק