תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מזכירות הליכוד

09.06.1994 - 09.06.1994

סימול התיק : ה 1 - 2/ 149

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק