תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מזכירות הליכוד

29.05.1994 - 29.05.1994

סימול התיק : ה 1 - 2/ 148

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק