תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת מזכירות הליכוד

12.05.1994 - 12.05.1994

סימול התיק : ה 1 - 2/ 147

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק