תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת לשכת הליכוד

17.10.1999 - 17.10.1999

סימול התיק : ה 1 - 2/ 146

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק