תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת לשכת הליכוד

03.09.1998 - 03.09.1998

סימול התיק : ה 1 - 2/ 145

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק