תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת לשכת הליכוד

11.09.1997 - 11.09.1997

סימול התיק : ה 1 - 2/ 144

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק