תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת לשכת הליכוד

05.12.1996 - 05.12.1996

סימול התיק : ה 1 - 2/ 143

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק