תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת לשכת הליכוד

18.07.1996 - 18.07.1996

סימול התיק : ה 1 - 2/ 142

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק