תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת לשכת הליכוד

01.02.1996 - 01.02.1996

סימול התיק : ה 1 - 2/ 141

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק