תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת לשכת הליכוד

04.01.1996 - 04.01.1996

סימול התיק : ה 1 - 2/ 140

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק