תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת לשכת הליכוד

02.01.1996 - 02.01.1996

סימול התיק : ה 1 - 2/ 139

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק