תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת לשכת הליכוד

02.11.1995 - 02.11.1995

סימול התיק : ה 1 - 2/ 138

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק