תנועת החרות, פרוטוקול מישיבת לשכת הליכוד

10.03.1994 - 10.03.1994

סימול התיק : ה 1 - 2/ 136

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: מדויק